2/2020

Evidenčné číslo zmluvy :2/2020
Názov zmluvyDohoda č. 20/26/012/33
uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6. zákona č.
417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Predmet :Predmetom tejto dohody je aplikácia § 12 zákona č.
417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
do praxe
Cena:0 €
Zmluvná strana 1:Združenie DŽIVIPEN – ŽIVOT Banská Bystrica
J. Kollára 14, 974 01 Banská Bystrica
IČO:35667028
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Ing. Rudolf Toma
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:štatutárny zástupca
Zmluvná strana 2 :Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
IČO:30794536
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Tomáš Gbúr, MBA
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:riaditeľ úradu
Dátum uzavretia zmluvy:16.12.2020
Dátum účinnosti zmluvy:
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2021
Poznámka
Dohoda 2/2020