Dohody, zmluvy

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCenaDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy
2/2022Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
A.T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Dohoda č. 22/27/010/18 podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovPredmetom tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov0 €25.11.202231.12.2023
1/2022Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Skuteckého 39, 974 01
Banská Bystrica
Dohoda č. 22/26/012/3 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b)
bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Predmetom tejto dohody je aplikácia § 12 zákona č.
417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
do praxe
0 €02.02.202231.12.2022
1/2021Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
A.T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Dohoda č. 21/27/010/4 podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b),
ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č.
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmetom tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č.
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0 €09.12.202131.12.2022
1/2020Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Dohoda č. 20/27/010/21
uzatvorená podľa § 10 ods. 3 ods., 11 a nasl. zákona č.
č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov
Predmetom tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č.
417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
do praxe
0 €08.12.202031.12.2021
2/2020Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
Dohoda č. 20/26/012/33
uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6. zákona č.
417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Predmetom tejto dohody je aplikácia § 12 zákona č.
417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
do praxe
0 €31.12.2021