Zariadenia sociálnych služieb

Prehľad zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti združenia.

Združenie ĎŽIVIPEN-ŽIVOT má v zriaďovateľskej pôsobnosti tri zariadenia sociálnych služieb, v ktorých poskytuje ubytovanie pre bývalých chovancov detských domovov a osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovaie, alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Miesta poskytovania sociálnej služby:

Útulok- pobytová forma

Útulok pre chlapcov, Lúčky č. 80, 967 01 Kremnica

Útulok pre chlapcov z detských domovov a krízových rodín, Kopernica č. 45, 967 01 Kremnica.

Domov na pol ceste- pobytová forma

Domov na pol ceste ,,Križovatka,, , Kašova Lehôtka č. 31, 962 34 Tŕnie.