Zariadenia sociálnych služieb

Združenie DŽIVIPEN-ŽIVOT má v zriaďovateľskej pôsobnosti tri zariadenia sociálnych služieb, v ktorých poskytuje ubytovanie pre bývalých chovancov detských domovov a osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Miesta poskytovania sociálnej služby:

Útulok- pobytová forma

Útulok pre chlapcov, Lúčky č. 80, 967 01 Kremnica

Farma:

Útulok pre chlapcov z detských domovov a krízových rodín, Kopernica č. 45, 967 01 Kremnica

Farma

Domov na pol ceste-pobytová forma

Domov na pol ceste ,,Križovatka“, Kašova Lehôtka č. 31, 962 34 Tŕnie

Farma