1/2020

Evidenčné číslo zmluvy:1/2020
Názov zmluvyDohoda č. 20/27/010/21
uzatvorená podľa § 10 ods. 3 ods., 11 a nasl. zákona č.
č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet:Predmetom tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č.
417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
do praxe
Cena:0 €
Zmluvná strana 1:Združenie DŽIVIPEN – ŽIVOT Banská Bystrica
J. Kollára 14, 974 01 Banská Bystrica
IČO:35667028
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Ing. Rudolf Toma
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:štatutárny zástupca
Zmluvná strana 2:Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
IČO:30794536
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Mgr. Mikuláš Pál
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:riaditeľ úradu
Dátum uzavretia zmluvy:05.11.2020
Dátum zverejnenia zmluvy:07.12.2020
Dátum účinnosti zmluvy:08.12.2020
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2021
Dohoda 1/2020